Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 18.07.20011 № 230
ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядник інформації

Черкаська обласна державна адміністраціяЗапитувач

 ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

_______________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

_______________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
____________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_____________________________________________

факсом

_____________________________________________

за телефоном

_____________________________________________

_____________

(дата)

_____________

(підпис)

_________________

(П.І.Б.)

Завантажити вкладення: