Про Департамент

Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення:

  • реалізації державної політики на території області в галузі культури, в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин;
  • вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
  • функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

2) сприяння:

  • взаємодії облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), видавництвами;
  • реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності ЗМІ;
  • відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин;
  • збереженню культурної спадщини;
  • загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

3) моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в області та реалізація завдань державної політики на території області;

4) забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, їх участі в референдумах;

5) доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

6) гармонізація міжконфесійних і міжнаціональних відносин;

7) захист прав творчих працівників та їх спілок, суспільному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

8) організація:

  • доступу до публічної інформації в облдержадміністрації;
  • консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

9) моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами поза межами населених пунктів на території області.